• image
  • image
  • image
  • image
  • image
U bent hier:

CE markering

Wat is CE-markering?

CE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest. De waardes van deze eigenschappen moeten door de producent vermeld worden op het product, de verpakking of de begeleidende bon. Of producten zijn voorzien van CE-markering en of de eigenschappen op correcte wijze zijn bepaald, wordt gecontroleerd door de VROM-inspectie. CE-markering past in het beleid om binnen Europa handelsbelemmeringen weg te nemen. De handelsbelemmeringen voor bouwmaterialen en bouwproducten komen vooral door de verplichting om in elk ander Europees land een product steeds weer opnieuw te laten testen volgens de normen van dat land.

CE-markering geldt alleen voor de eigenschappen van een product

CE-markering richt zich alleen op eigenschappen van een product en wel die eigenschappen die de overheid belangrijk vindt uit algemeen belang. Elk land, ook binnen de EU, stelt landspecifieke eisen aan bouwwerken en constructies. In Nederland is dit geregeld binnen het Bouwbesluit. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van het product in een bouwwerk. CE is dus nooit een garantie dat een product overal toegepast mag worden. Er moet altijd worden gecontroleerd of het desbetreffende product ook in het desbetreffende bouwwerk toegepast mag worden. Onterecht gebruik van CE wordt door de wetgever gezien als economisch delict.

Hoe zit het met CE in Nederland?

Toepassing van CE-gemarkeerde producten is niet zonder meer mogelijk. Nederland heeft vergeleken met de andere lidstaten het Bouwbesluit dat eisen stelt aan bouwwerken en gebouwen en niet aan bouwproducten. Daardoor is het voor Bouw- en Woningtoezicht en voor het bouwbedrijfsleven lastig te weten of de volgens de Europese testmethoden gemeten waarden voldoende zijn voor toepassing(-en) in een bouwwerk of gebouw. In Nederland wordt dit ondervangen door producten en processen met een KOMO-kwaliteitsverklaring.

Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?

De producent en/of leverancier van het desbetreffende product, is 100% verantwoordelijk voor de inhoud van de CE-markering. De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de afnemer. Indien de toepassing van een product strijdig is met de inhoud van de CE-markering, is de partij die het product heeft toegepast aansprakelijk.

 

Zomeractie!

Zomeractie KeurKozijn

Klantbeoordelingen